010 - 521 6604 info@lansleek.nl

“Als je een klant goed kent, weet je wat er speelt. We denken mee met onze klanten en beantwoorden  ook de vragen die niet gesteld zijn. Volgens ons is dat waar het om draait in accountancy. We willen  waarde toevoegen met onze expertise, maar ook met onze persoonlijke aandacht.”

Van der Lans & Van der Leek Accountants en  Adviseurs B.V. bestaat dit jaar 40 jaar. Het is een  kantoor met een eigen signatuur. “We hebben  veel expertise in huis waarmee we onze klanten  van dienst zijn. Dat gaat het beste als we op een  gelijkwaardig niveau met hen kunnen sparren.

Om die reden willen we een band opbouwen. We  willen weten wat de ondernemer drijft en of hij  zich misschien ergens zorgen om maakt”, vertelt  Kevin van der Lans. “Mede met het oog op de  continuïteit van het bedrijf heb ik anderhalf jaar  geleden Iliass Zaghdoud benaderd om bij ons team  te komen. Ik ken Iliass al ruim tien jaar als een  fijne, betrouwbare persoon en een zeer bekwame  bedrijfseconomisch adviseur. Omdat ik niet alleen  aan het roer wil staan en na de pensionering van  Cees van der Leek dus graag weer een compagnon  wilde, ben ik blij dat Iliass inmiddels als vennoot  is toegetreden tot de maatschap. Het team is  inmiddels uitgegroeid tot zeventien medewerkers  en de groei zet nog door.”

Alle vertrouwen

“Net als Kevin vind ik het belangrijk om open en  vrij informeel met onze klanten om te kunnen  gaan. In ons werk speelt vertrouwen een grote rol  en de klanten moeten zich dus veilig voelen en  geen onderwerpen uit de weg willen gaan”, aldus  Iliass. “Helaas gaat het niet bij alle bedrijven goed.  Dan moeten we er echt zijn voor onze klanten, hen begeleiden bij beslissingen over zaken als  herstructurering, bezuinigingen, hen helpen met  kwijtscheldingsverzoeken aan de Belastingdienst,  hen beschermen tegen aansprakelijkheid,  enzovoort. Als het goed gaat, denken we graag mee  over de kansen in de toekomst, over voorwaarden,  keuzes en investeringen. We zijn voor onze klanten  niet alleen makkelijk benaderbaar, we zijn ook  oprecht betrokken bij hun wel en wee. We willen  onze klanten optimaal laten profiteren van onze  expertise, waaronder een eigen fiscalist die zich  buigt over diepgaande fiscale zaken.”

Het draait om mensen

Van der Lans & Van der Leek werkt veel voor  (familie)bedrijven in het MKB, die zich richten op maken of handelen. “Wij staan open voor  bedrijven uit iedere sector”, vindt Dineke ten  Hove, de fiscalist bij het accountantskantoor. In tegenstelling tot wat je misschien van een fiscalist  zou verwachten, vindt ook zij dat het werk vooral  draait om mensen. “Het cijfermatige deel is immers  overal min of meer vergelijkbaar. De persoonlijke  contacten en de op maat gemaakte adviezen  maken het werk leuk. Als de band met een klant  goed is, kun je eerlijk zijn. En als je een advies  duidelijk kunt onderbouwen, groeit het vertrouwen  dat je van een klant krijgt. Mij geeft dat veel  voldoening.”

Kevin prijst zich gelukkig met het grote aantal  trouwe klanten. “We hebben ook nog steeds een flinke aanwas van nieuwe klanten. Het zijn  doorgaans klanten die bewust voor ons kantoor  kiezen, omdat onze persoonlijke aanpak hen  aanspreekt. Als ik nieuwe medewerkers selecteer,  wil ik de signatuur van ons kantoor ook goed  bewaken. Daarom ben ik altijd op zoek naar sociale,  communicatief vaardige mensen om ons team te  verrijken.”

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat bij Van der Lans & Van der Leek hoog in het vaandel. Het bedrijf is zelf inmiddels al twee jaar klimaatneutraal.  Kevin, Iliass en Dineke verdiepten zich alle drie in duurzaamheid. De knowhow over de duurzaamheidsverslaglegging waartoe bedrijven  van een bepaalde omvang vanaf 1 januari 2024  verplicht zijn, is in huis. “We kunnen onze klanten  begeleiden bij bijvoorbeeld het aanvragen van belastingkortingen met betrekking tot  duurzaamheid. We willen de planeet graag goed  achterlaten voor de volgende generatie, dus we  juichen het van harte toe als onze relaties oog  hebben voor duurzaamheid.”