010 - 521 6604 info@lansleek.nl

Samen streven wij naar een duurzame toekomst

Één van de kerntaken van het ondernemerschap is het rekening houden met de maatschappij. Daar zijn wij ons bij Van der Lans & Van der Leek bewust van. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een vorm van bedrijfsvoering die hier goed bij past. MVO richt zich op de mens en natuur, waarbij alle keuzes gemaakt worden vanuit een duurzaam en menselijk perspectief. Wij vinden het hierbij belangrijk dat wij verantwoording afleggen over onze maatschappelijke impact en zetten transparantie voorop.

Van der Lans & Van der Leek doet mee aan het Koploperproject van Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (SRA), de netwerkorganisatie waarvan wij lid zijn. Hierbij is in beeld gebracht wat wij al deden aan MVO en waar onze kansen liggen voor in de toekomst. Zo blijven wij de bedrijfsvoering innoveren. Een goed beeld van wat wij doen aan MVO is weergegeven in de onderstaande leaflet.

Duurzaam ondernemen en ondernemen met oog op de mens gaat veel verder dan het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Het gaat bij Van der Lans & Van der Leek vooral om de toekomst. Door een positieve impact te maken op de maatschappij hopen wij ons steentje bij te dragen.

Download hier onze MVO beleid en MVO leaflet.