010 - 521 6604 info@lansleek.nl

Praktijk voor Bankzaken

In enkele gevallen kunnen banken kort van stof zijn. Het is dan prettig om er zeker van te zijn dat u bijgestaan of vertegenwoordigd wordt door iemand die niet alleen kennis van zaken heeft, maar vooral toegewijd is aan uw belangen. Met de banken onderhouden wij goede relaties en we hanteren een praktische manier van werken. Tegelijkertijd hebben we oog voor detail. Dit zorgt ervoor dat wij in bankzaken goed beslagen ten ijs komen. Of het nu gaat om de investering in groeiplannen of de bescherming van vermogen. U kunt op ons rekenen.

Wij bereiden een aanvraag of bespreking samen met u voor en leiden desnoods de bespreking of onderhandeling. Banken maken ook fouten en het verleden heeft uitgewezen dat het belang van de klant bij de bank niet altijd voorop lijkt te staan. Het is dan prettig dat u kunt rekenen op de toewijding en ervaring van een financieel deskundige die zijn mannetje (of vrouwtje) staat.

Bankzaken

Hypotheken

Namens ondernemers of natuurlijke personen bemiddelen wij met de banken of andere financiële geldverstrekkers om de meest optimale hypotheek- voorwaarden te verkrijgen. Wij zijn daarin volledig onafhankelijk. Vooral bij relaties die onder spanning staan is Van der Leek in staat om partijen tot elkaar te laten komen.

Leningen

Leningen

Namens ondernemers of natuurlijke personen bemiddelen wij met de banken of andere financiële geldverstrekkers om de meest optimale leenovereenkomsten te verkrijgen. Wij zijn daarin volledig onafhankelijk. Vooral bij relaties die onder spanning staan is Van der Lans & Van der Leek in staat om partijen tot elkaar te laten komen.

Beleggingen

Van der Lans & Van der Leek brengt overzicht in uw financiële bezittingen en toetst het rendement op uw geïnvesteerde vermogen. Zo behoudt u het juiste overzicht t.b.v. uw box 3 aangifte.

Sparen

De definitie van sparen is veranderd. Sparen levert niet veel meer op. Het gaat er meer om om verstandig met geld om te gaan en de liquide middelen in te zetten waar het nodig is. Vooral voor ondernemers een relevante vraag waar Van der Lans & Van der Leek graag bij helpt om deze te beantwoorden.

Pensioenen

Een lastig onderwerp waar teveel mensen voor weglopen. Vooral bij ondernemers is pensioen in eigen beheer een heet hangijzer waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Van der Lans & Van der Leek adviseert op praktische wijze hoe ondernemers het beste hun pensioen kunnen opbouwen.

Wilt u vrijblijvend met één van onze professionals spreken?... Bel dan 010-521 66 04