010 - 521 6604 info@lansleek.nl

Praktijk voor Balanszaken

Dit vormt nog steeds de kern van administratieve dienstverlening. Het verwerken van alle dagelijkse ondernemingshandelingen in boekhoudsystemen en rapporten en verslagen. Wij omarmen de nieuwe mogelijkheden in het (digitaal) verwerken van data en deinzen er tegelijkertijd niet voor terug om traditioneel te verwerken. Graag begeleiden wij u naar een vooruitstrevende wijze van gegevensverwerking en ondersteunen wij u bij het verzamelen van managementinformatie.

Vooral het vertalen van cijfers en boekingen naar management informatie is een belangrijk onderdeel van ons werk. Waar het bijhouden van een boekhouding vaak wordt gezien als een noodzakelijk kwaad, benutten wij de informatie om de ondernemer begrijpelijke management informatie te verschaffen waarmee het bedrijf beter bestuurd kan worden.

Balans
Management analyses

Management analyses

Misschien wel het leukste onderdeel van ons werk. De directie van een onderneming op een heldere manier voorzien van periodieke financiële data op basis waarvan management prestaties zichtbaar gemaakt kunnen worden. Hier komen ondernemers echt verder mee.

Boekencontroles

Boekencontroles

Op ad hoc basis voert Van der Lans & Van der Leek controles uit. Echt maatwerk! Meestal is er een concrete aanleiding. Bijvoorbeeld als er een financiering nodig is, de bank hogere eisen stelt of als er sprake is van een bedrijfsoverdracht. Dit kunnen dit zelfs accountantscontroles of subsidieverklaringen zijn.

Salarisadministratie

Salarisadministratie

Salarisadministratie is tijdrovend en werkgeverschap is tegenwoordig bijzonder complex. Daarom voert Van der Lans & Van der Leek voor veel ondernemers de salarisadministratie uit. Wij adviseren u ook hoe u een personeelsbeleid voert dat in overeenstemming is met uw ambities. Daarbij kunnen wij u ondersteunen bij de werving en selectie van bedrijfsleiders en personeel.

Jaarrekeningen

Jaarrekeningen

Een jaar is zo om! Een groot deel van ons werk bestaat uit het opstellen van jaarrekeningen van ondernemers. Het moment waarop alle activiteiten van een jaar in kaart worden gebracht en waarop vervolgens een belastingaangifte wordt gemaakt. Voor ons is een jaarrekening niet alleen een stukje papier. Het is vooral het moment om samen met een ondernemer naar de prestaties van de onderneming te kijken.

Online boekhouden

Online boekhouden

Allang geen toekomst meer. De vraag is nu tot op welk niveau de boekhouding gedigitaliseerd wordt. Van der Lans & Van der Leek is bekend met alle moderne technieken en past deze steeds vaker toe. Toch zijn we niet vies van een beetje ouderwets speurwerk in de boekhouding. De basisprincipes blijven immers gelijk.

Accountantscontrole

Accountantscontrole

Wij zijn in staat om tevens jaarrekeningcontroles en bijzondere controles, zoals subsidiecontroles en andersoortige audits, aan te bieden. Dit omvat het uitvoeren van controleopdrachten voor zowel bedrijven als instellingen.

Wilt u vrijblijvend met één van onze professionals spreken?... Bel dan 010 - 521 66 04