010 - 521 6604 info@lansleek.nl

Praktijk voor Belastingzaken

Allemaal hebben we er mee te maken. En, vooral voor ondernemers is het betalen van belasting vaak een belasting. Wij zien het als onze kerntaak om ervoor te zorgen dat u niet te veel of te vroeg belasting betaalt. Dat geldt voor iedere fase van het ondernemerschap. Wij geloven in een persoonlijke aanpak en gaan daarom bij voorkeur persoonlijk in gesprek met de inspecteurs van de belastingdienst. Bij de begeleiding van boekenonderzoeken door de belastingdienst zijn door onze adviseurs meermaals opmerkelijke resultaten behaald. met name bij de overdracht van ondernemingen en planningen en afhandelingen van nalatenschappen zijn onze specialisten op hun best.

De verschillende belastingheffingen hebben effect op elkaar. Met name geldt dat voor ondernemers. Het is ook een dynamisch aspect waarvoor een goede lange termijn planning belangrijk is. Het gaat niet alleen om hoeveel belasting men betaalt, maar ook wanneer. Voorsorteren kan echt veel geld schelen. Daarom kijken wij bij ondernemers niet alleen naar het zakelijke gedeelte, maar zeker ook naar de invloed op de privé situatie.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

De belasting die ondernemers met bloedend hart, maar uiteindelijk toch graag betalen. Deze belasting is immers verschuldigd als er winst wordt geboekt. Het winstniveau wordt door ons zorgvuldig bepaald waardoor u niet onnodig teveel of te vroeg Vennootschapsbelasting betaalt.

Omzetbelasting

Omzetbelasting

Het verzorgen van uw BTW aangifte kan in bepaalde gevallen behoorlijk ingewikkeld zijn. Wij zorgen ervoor dat alle aansluitingen kloppen en dat u achteraf niet voor nare verrassingen komt te staan.

Dividendbelasting

Dividendbelasting

Van der Lans & Van der Leek verzorgt de benodigde toetsing voorafgaand aan de dividenduitkering en wij adviseren u pro-actief om op het juiste moment dividend uit te keren. Daarbij wordt mede gekeken naar de privésituatie.

Erf- en schenkbelasting

Erf- en schenkbelasting

Dit is een heffing die anticipatie vereist. Door tijdig de implicaties hiervan in kaart te brengen kunnen nare verrassingen worden voorkomen of zelfs voordelen worden behaald. Vooral bij ondernemers is het zaak om hier in een vroeg stadium oog voor te hebben.

Loon- en inkomstenbelasting

Loon- en inkomstenbelasting

Van der Lans & Van der Leek speelt een actieve rol in het verzorgen van loon- en salarisadministraties. Hieruit komt als vanzelf de calculatie voor loonheffingen naar voren. Wij verzorgen desgewenst de gehele salarisadministratie en bijbehorende heffingen.

Wilt u vrijblijvend met één van onze professionals spreken?... Bel dan 010-521 66 04