010 - 521 6604 info@lansleek.nl

 

Arbowetgeving en Arboregelgeving 2018!

Uw zaken op orde… zo doet u dat!

 

Zoals u wellicht bekend zal zijn is vorig jaar per 1 juli 2017 de nieuwe Arbowet in werking getreden met een overgangsperiode van 1 jaar. Per 1 juli 2018 is de overgangsperiode afgelopen en dient u volledig te voldoen aan de vernieuwde eisen van de Arbowetgeving en Arboregeling 2018.

Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over de belangrijkste aandachtspunten en de mogelijke consequenties die deze nieuwe wetgeving voor u kan hebben.

 

Basiscontract Arbowet

Hebt u al een basiscontract met een Arbodienst? Is dit contract door uw Arbodienst ook aan de nieuwe regels aangepast? Wanneer u in het geval van een eventuele controle geen juist basiscontract kunt aantonen, riskeert u namelijk forse boetes. Het nieuwe basiscontract dient onder andere aan de volgende eisen te voldoen:

 

Taakverdeling en Arbowet

Het is belangrijk dat in het contract staat vermeld bij welke taken u zich in ieder geval laat ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts. U bent wettelijke verplicht zich bij te laten staan door een bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist of een arbeids- en organisatiedeskundige bij de uitvoering van de volgende taken:

  • Verzuimbegeleiding
  • Toetsen en adviseren van uw risico-inventarisatie en -evaluatie
  • Uitvoeren van een periodiek arbeidsgezondheidsonderzoek
  • Uitvoeren van een preventief medisch onderzoek

 

Contact met de bedrijfsarts

  • In het basiscontract dient opgenomen zijn hoe de toegang tot de bedrijfsarts geregeld is.
  • Iedere bedrijfsarts moet de bedrijfsvloer kunnen bezoeken.
  • De bedrijfsarts is verplicht beroepsziekten te melden.
  • Het personeel heeft recht om een second opinion aan te vragen.

 

Klachtenprocedure

De verplichting van een klachtenprocedure is in het basiscontract opgenomen. Er dient duidelijk te worden vastgelegd hoe een werknemer eventuele klachten kan indienen.

 

Preventiemedewerker

Bij een onderneming met meer dan 25 personeelsleden dient u een preventiemedewerker aan te stellen. Bij minder dan 25 personeelsleden kunt u als werkgever zelf deze functie op u nemen. In het basiscontract dient te worden vastgelegd hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en een eventuele ondernemingsraad is geregeld. Een nauwe samenwerking tussen deze deskundigen is namelijk verplicht volgens nieuwe Arbowet.


Informeren medewerkers

Uw medewerkers dienen in ieder geval op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheden ten aanzien van het bezoeken van de bedrijfsarts, de mogelijkheid van de second opinion en het aanstellen van de preventiemedewerker.


Tot slot

Uiteraard betreft dit enkel een uitleg op hoofdlijnen. Hebt u nog andere vragen, opmerkingen of behoefte aan ondersteuning? Neemt u dan gerust contact op met één van onze medewerkers.

 

Hebt u nog andere vragen, opmerkingen of behoefte aan ondersteuning? Neemt u dan gerust contact op met één van onze medewerkers.