010 - 521 6604 info@lansleek.nl

MKB ondernemingen lopen geld en tientallen procenten waarde mis

Door: André van Staveren RAB en Mimoun Hermse RV

MKB-ers lopen massaal geld mis. De dagelijkse bedrijfsvoering slokt de tijd op, waardoor een cruciaal element van het ondernemerschap wordt vergeten. Zonde. Met een betere grip op de onderneming kunnen hogere geldstromen, minder risico en uiteindelijk een hogere waardering voor de onderneming worden gecreëerd. Wanneer ondernemers door de bril van een koper naar hun eigen onderneming gaan kijken, zullen ze zich veel meer bewust worden van de risico’s die hen belemmeren in de groei. Deze risico’s bepalen samen met toekomstige geldstromen, wat de waarde van de onderneming is. Het verlagen van deze risico’s vertaalt zich namelijk direct in een hogere waarde van de onderneming en biedt betere financieringscondities.

Het meest aansprekend zal wellicht een voorbeeld o.b.v. het vijf krachtenmodel van Porter zijn. Ondernemers kunnen positieve invloed uitoefenen op het risicoprofiel door ervoor te zorgen minder afhankelijk te zijn van leveranciers en afnemers, dreiging van nieuwe toetreders en substituten en de concurrenten uit dezelfde branche. Daarnaast is de afhankelijkheid van de eigenaar een risicofactor. Financiers en kopers houden bij het vaststellen van financieringsvoorwaarden en de koopsom rekening met deze afhankelijkheden en dreigingen. De reële kans bestaat immers dat bijvoorbeeld afnemers of leveranciers van wie een grote afhankelijkheid bestaat, ervoor zorgen dat de onderneming de duimschroeven aangedraaid krijgt of failliet gaat. Dit heeft directe negatieve gevolgen voor de bedrijfsvoering. De ondernemer doet er goed aan deze risico’s in kaart te brengen, te bepalen welke mate van risico voor de onderneming acceptabel is en welke risico’s moeten worden verkleind. Zo kan de afhankelijkheid van slechts enkele afnemers of producten leiden tot de conclusie dat naar nieuwe product/marktcombinaties moet worden gezocht om risico’s te verkleinen.

Naast risico’s bepalen toekomstige geldstromen de waarde van een onderneming. De ondernemer die zijn klantenportefeuille en productportfolio doorlicht, kan weleens tot de ontdekking komen dat sommige klanten en producten meer kosten dan opleveren. Of een onderneming waarde creëert wordt bepaald door de mate waarin een onderneming in staat is de vermogenskosten van zowel het eigen vermogen als het rentedragend vreemd vermogen terug te verdienen uit het bedrijfsresultaat na belastingen, ofwel uit het rendement op de ingezette bedrijfsmiddelen en netto werkkapitaal. Het is dus zaak de activa zo efficiënt mogelijk in te zetten. Elke euro vordering die te laat wordt ontvangen kost onnodig geld (rente).

Een betere grip op de onderneming leidt tot hogere geldstromen en een lager waargenomen risico. Een vergroting van geldstromen met 11% en een even grote verlaging van de risico’s, leidt al tot een waarde toename van 25%. Naarmate een onderneming meer gefinancierd is met rentedragend vreemd vermogen, wordt de toename van de waarde van de aandelen groter. Bij rentedragende schulden die de helft bedragen van de oorspronkelijke ondernemingswaarde, betekent dit, in het gegeven voorbeeld, een toename van de waarde van de aandelen met 50%. Zonde om deze waarde zomaar te laten liggen.