010 - 521 6604 info@lansleek.nl

Ondernemer? Maak uzelf overbodig!

In veel opzichten is het nuttig als ondernemers deze “gebiedende wijs” ter harte nemen. Wij maken het regelmatig mee dat een onderneming sterk afhankelijk is van de Directeur-Eigenaar (DGA). Niet alleen heeft dat een aantoonbaar en aanzienlijk negatief effect op de waarde van de onderneming bij verkoop. Ook voor de reguliere bedrijfsvoering betekent een te grote afhankelijkheid van de DGA dat er een plafond zit in de groeimogelijkheden van de onderneming. Immers, bij afhankelijkheid van de DGA kan de onderneming maximaal aan wat de DGA maximaal aan kan

Een onderneming loopt zo ook de kans noodzakelijke aanpassingen aan de markt mis te lopen. In ieder geval zal er te weinig ruimte zijn om vooruit te lopen op de markt dankzij vernieuwingen. Ondernemers moeten bezig zijn met de vraag: “Zit ik in de interessante markten en zijn mijn proposities daarin voldoende sterk”. Een ondernemer die te druk is met de dagelijkse leiding ontneemt zichzelf de ruimte om met dit vraagstuk te stoeien. Succes is een valkuil. Succes maakt lui en vertroebelt een zuiver beeld op de markt en de eigen prestaties.

De boodschap aan de ondernemer luidt aldus: Stel goede mensen aan en bevorder ondernemerschap op bepalende posities binnen de onderneming. Creëer vrijheid, tijd en ruimte om uzelf en de onderneming te ontwikkelen. De onderneming moet ook zonder uw dagelijkse inbreng kunnen functioneren en floreren. Bij voorkeur ook op middellange termijn (tot één jaar). Bij verkoop van de onderneming kunt u dan (in theorie) uw management fee optellen bij de winst. Stel dat u een managementvergoeding heeft van € 100.000 en de befaamde “multiply” uitkomt op factor 5, dan hebben we het over € 500.000 meer aan verkoopopbrengst. En, ook niet onbelangrijk: U vrijwaart zich van frustrerende “earn out” constructies waarbij u nog enige tijd moet aanblijven om de zaak over te dragen. Al met al betalen de investeringen in een verminderde afhankelijkheid zich altijd terug. Zowel financieel als in uw gezondheid.

Een “familie erfgoed statuut”. Een must voor iedere ondernemer.

Vroeg of laat gaat een onderneming over in andere handen. Hetzij door verkoop, hetzij door opvolging bij overlijden . We zijn gewend om testamenten op te stellen, maar staan er onvoldoende bij stil om ook voor de onderneming een testament op te stellen. Een zogenaamd “familie erfgoed statuut” kan een belangrijk hulpmiddel zijn om de ondernemer en diens opvolgers bewust te maken van de gevolgen van bijvoorbeeld een overlijden. Door alle betrokkenen te informeren en voor te sorteren op toekomstige scenario’s kunnnen onnodige problemen voorkomen worden en kan op voorhand een bijdrage worden geleverd aan een succesvolle opvolging.

Een “Familie Erfgoed Statuut” wordt bij voorkeur notarieel vastgelegd. Ook is het van belang dat alle betrokken het document ondertekenen. In het document kan worden vastgelegd hoe de familie met de onderneming om dient te gaan en wat de onderlinge verhoudingen, taken en verantwoordelijkheden zijn. Tevens kan een dynamisch businessplan worden toegevoegd. Een belangrijk onderdeel kan worden vrijgemaakt voor fiscale consequenties en stappen bij overlijden van de Aanmerkelijk Belang houder(s). Betrokkenen weten dan waar ze aan toe zijn en dat voorkomt dat de over te dragen onderneming stil valt omdat eerst fiscaal orde op zaken moet worden gesteld.

Bij bedrijfsopvolging als gevolg van overlijden zijn er aanzienlijke fiscale consequenties, maar gelukkig ook regelingen die ter beschikking staan om een opvolging te vergemakkelijken. Met een “Familie Erfgoed Statuut” kunnen toekomstige scenario’s naast de fiscale lat worden gelegd om later problemen te voorkomen.