010 - 521 6604 info@lansleek.nl

Prinsjesdag 2018 en MKB-ondernemers

Afgelopen dinsdag was het weer Prinsjesdag. In de afgelopen jaren zijn er een aantal plannen bedacht, die nu worden teruggedraaid. De regering pakt in het Belastingplan voor 2019 flink uit met een aantal veelbesproken nieuwe of gewijzigde regelingen.  Zoals u van ons gewend bent, loodsen wij u graag door dit oerwoud aan regels heen. In deze nieuwsbrief wijzen wij u graag op de voor de meeste MKB-ondernemers relevante wijzigingen.

Voor uw gemak hebben wij deze wijzigingen kort en bondig samengevat. Let wel, deze wijzigingen betreffen allemaal nog wetsvoorstellen van het kabinet, nagenoeg allemaal met een ingangsdatum per 1 januari 2020. Deze voorstellen kunnen dus nog worden gewijzigd of worden afgeblazen, zoals we hebben gezien met de Wet DBA voor ZZP-ers.

Vennootschapsbelasting

De tarieven van de  vennootschapsbelasting worden als volgt stapsgewijs verlaagd. Een flink voordeel voor de ondernemer in de B.V. en een verandering waardoor een B.V. fiscaal gezien wel eens eerder voordeliger zou kunnen zijn dan voorheen.

2018 2019 2020 2021
Tot € 200.000 20% 19% 17,5% 16%
Vanaf € 200.000 25% 24,3% 23,9% 22,25%

De voorwaartse verliesverrekening van vennootschapsbelasting wordt teruggebracht van 9 naar 6 jaar. Ons inziens hoogst opmerkelijk gezien de ernstige crisis die nog maar net achter ons ligt. Veel MKB-ondernemers zullen een deel van hun verrekenbare verliezen zien vervallen.

Verder wordt de mogelijkheid van afschrijving van gebouwen in eigen gebruik beperkt tot een bodemwaarde van 100% van de WOZ-waarde (in plaats van 50%). Dit kan betekenen dat u niet meer kunt afschrijven op uw bedrijfspand en hierdoor behoorlijk meer vennootschapsbelasting zal moeten gaan betalen.

Omzetbelasting

Om de afschaffing van de dividendbelasting te bekostigen, wil het kabinet het lage BTW-tarief verhogen van 6% naar 9%. Consumenten zullen dus meer moeten gaan betalen voor onder meer hun boodschappen, kapper en schilder. Wij vrezen echter dat niet alle prijsstijgingen zijn door te rekenen, waardoor sommige ondernemers hun rendement helaas zullen zien dalen.

De kleine ondernemersregeling (KOR) wordt omgevormd naar een driejarige vrijstelling BTW onder € 20.000 jaaromzet, welke vanaf 1 juni 2019 kan worden aangevraagd.

Dividendbelasting

Ondanks de vele bezwaren, wordt de dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders en overheden toch afgeschaft. Voor Nederlandse ondernemers in de B.V. heeft deze afschaffing geen voordeel. Sterker nog, het Box 2 tarief wordt in 2020 eerst verhoogd naar 26,25% en vervolgens in 2021 tot 26,9%. Hierbij wordt onthutsend genoeg geen rekening gehouden met in het verleden opgebouwd vermogen.

Excessieve rekening-courantschulden van ondernemers aan hun B.V. zijn de overheid al jaren een doorn in het oog. De Belastingdienst heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan deze posities. Het kabinet stelt nu zelfs voor om alle rekening-courantschulden boven de € 500.000 vanaf 1 januari 2022 aan te merken als inkomen uit aanmerkelijk belang (Box 2).

Werkgeverschap

In de afgelopen jaren is het werkgeverschap steeds complexer geworden met steeds meer verplichtingen voor de ondernemer. Het kabinet heeft met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) eindelijk een wetsvoorstel gedaan om werkgeverschap in Nederland minder risicovol te maken. Zo hebben werknemers pas verplicht recht op een vast contract na 3 jaar i.p.v. de huidige 2 jaar.

Bovendien wordt het eenvoudiger en betaalbaarder om werknemers met een goede reden te ontslaan. Er wordt een zogeheten ‘’cumulatiegrond’’ ingesteld voor de reden voor ontslag van een werknemer. Verder wordt de hoogte van transitievergoedingen voor vaste contracten gelijk getrokken met tijdelijke contracten. Tot slot kunnen kleine werkgevers zelfs een transitievergoeding  terugvragen bij ontslag als gevolg van bedrijfsbeëindiging, pensionering of ziekte.

Loonbelasting

De loonbelasting zal stapsgewijs worden verlaagd met uiteindelijk 4% in 2021. Daar tegenover staat een versnelde afbouw van hypotheekrenteaftrek met 3% in plaats van 0,5% per jaar.

Een leuke regeling is de (elektrische) fiets van de zaak, die kan worden verstrekt onder betaling van 7% bijtelling. Een overzichtelijke regeling om een fiets van de zaak voor uw personeel of uzelf aan te schaffen tegen een beperkte bijtelling.

Onze visie

Het kabinet heeft in haar Belastingplan voor de komende jaren een fors aantal wijzigingen voorgesteld, die in onze ogen wel erg toegeschreven zijn naar het grootzakelijke segment. Het midden- en kleinbedrijf in Nederland betaalt hier de rekening voor in de vorm van de BTW-verhoging, die lang niet in alle gevallen zal kunnen worden doorberekend aan de klant. Ook ondernemers met een eigen bedrijfspand of met compensabele verliezen kunnen forse nadelen ondervinden. De verlaging van de vennootschapsbelasting is enkel een voordeel voor ondernemers in de B.V. De versoepelingen rondom het werkgeverschap komen een paar jaar na de crisis als mosterd na de maaltijd nu personeel in rap tempo schaars aan het worden is.

Wij hopen dan ook dat de debatten in de Eerste en Tweede Kamer ertoe zullen leiden dat er in de komende jaren toch meer rekening gehouden gaat worden met het MKB, nog altijd de motor van de Nederlandse economie.

Tot slot

Uiteraard betreft dit enkel een uitleg op hoofdlijnen. Hebt u nog andere vragen, opmerkingen of behoefte aan ondersteuning? Neemt u dan gerust contact op met één van onze medewerkers.